Doelstellingen

De vereniging heeft als centrale doelstelling: het behartigen van de belangen van haar leden, in de meest uitgebreide zin van het woord, naar alle partijen die direct dan wel indirect invloed hebben op het handelsinformatiebedrijf of hiervoor van belang zijn, zoals o.a. de overheid.

Hierbij horen onder meer maar niet uitsluitend:

  • alle mogelijke opleidingen aan te bieden om de kennis van haar leden te verbeteren aangaande handelsinformatie.
  • de aanzet geven tot en het respecteren van de eigen deontologische en ethische regels om de goede reputatie van de handelsinformatie te garanderen. Een dergelijke deontologische code wordt ontwikkeld en onderhouden op aanwijzen van de algemene vergadering van de vereniging en wordt opgenomen in een huishoudelijk reglement.
  • Bijdragen door middel van gepaste public relations acties aan het zinvolste gebruik op een legitieme manier van de toegankelijke middelen van handelsinformatie ten voordele van de sociale en economische middens

 Oprichtingsakte

 Deontologische code