De Belgian Federation for Business Information vzw is de beroepsvereniging van bedrijven met zetel in België, actief binnen het domein van de B2B handelsinformatie.

De federatie telt 4 leden, of alle grotere handelsinformatiekantoren met zetel in België. Het gezamenlijk martaandeel van de leden bedraagt meer dan 90%.

Met het vergaren, verwerken, systematiseren, analyseren en interpreteren van bedrijfsgegevens bieden de handelsinformatiekantoren instrumenten die een essentieel onderdeel vormen binnen vele B2B bedrijfsprocessen.

Handelsinformatie helpt bedrijven, zowel bij het correct inschatten van mogelijk zwaar belastende risico’s als bij het creëren van nieuwe opportuniteiten die verdere ontwikkeling en groei mogelijk maken.

Belangrijke stakeholders die gebruik maken van handelsinformatie zijn

  • Bedrijven, zowel KMO’s als grotere ondernemingen die zich richten op een B2B markt
  • Banken, verzekeringsmaatschappijen, …
  • Lokale, Regionale en Federale overheden
  • Belangenorganisaties
  • Cijferberoepen (BIBF, IAB, IBR)
  • Deurwaarders, advocaten, notarissen, juristen
  • Academici